header

Spoločenské akcie priamo u Vás

Naša firma Vám ponúka kompletné reštauračné služby vo Vašom meste, alebo obci. V spoločenských miestnostiach, alebo priamo vo Vašej domácnosti. Oslúžime Vás na rôznych druhoch osláv, svatieb, karov, večierkov a pod. 

 

 

Tešíme sa na Vás.